ПАРТНЬОРИ – ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО

Дългогодишният опит в областта на вътрешната и външна търговия, позволява на БУЛГАРКАР ИМПЕКС ООД да предложи на своите бизнес партньори изключително широк спектър от продукти в областта на търговията с резервни части и лагери за български електро и мотокари, леки и товарни автомобили, селскостопански машини.

В резултат на успешното ни сътрудничество с водещи фирми и постигнатите с годините високи резултати ние предлагаме на търговци на едро и дребно конкурентни условия и цени, с което подпомагаме успешната реализация на продукцията на националния и международните пазари.

Широкият спектър от производители и търговци, с които си партнираме ни позволява да консолидираме потребностите от разнообразни продуктови категории и отрасли, с което да подпомогнем нашите партньори и да съкратим времето за организиране на тяхните доставки. Така също се оптимизират транспортните разходи и се намаля себестойността на продукцията.

БУЛГАРКАР ИМПЕКС ООД е директен вносител и извършва регулярен внос на продукти съгласно потребностите на нашите партньори. Чрез посредничеството ни с външни търговци и производители фирмата ни се явява гарант за съответствието на доставената продукция  и минимизира рисковете за националните търговци.

В нашият ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ можете да се запознаете с част от предлаганата от нас номенклатура.