УКРЕПВАЩИ КОЛАНИ И САПАНИ

На вниманието на превозвачите и всички, които извършват товаро-разтоварни дейности предлагаме разнообразие от укрепващи / транспортни колани и текстилни сапани с високо качество на атрактивна цена, както и много аксесоари за тях – куки, шегели, ъгли, опорни плочки, ленти и др.

Чрез широкият спектър на предлаганите от нас размери и товарносимости се стремим да покрием нуждите на нашите клиенти от различни отрасли (металургия, строителство, машиностроене, транспортни услуги, корабостроене, селско стопанство, хранително-вкусова промишленост, управление на складови стопанства и др.)

Предлаганите от нас сапани и укрепващи колани са изработени от висококачествени материали и са надлежно сертифицирани (към тях са пришити етикети с експлоатационни параметри и стандарти, на които отговарят).

Спаните отговарят на стандарт EN 1492-1+А1:2008, отнасящ се за „Сапани от плоски тъкани ленти от химични влакна за общо приложение”.

Укрепващите / транспортни колани отговарят на стандарт EN 12195-2:2001, отнасящ се за „Средства за задържане на товари върху пътни превозни средства. Безопасност. Част 2: Закрепващи колани от химични влакна”.

Можете да се запознаете с част от нашата номенклатура в раздел „Колани и сапани” на нашия „ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ