Описание на продукта:

Греда с ръкави к-т за мост двигателен 6198

6198 01.01.00