Описание на продукта:

Капак мост двигателен 6198

6198 01.00.11