Описание на продукта:

Кожух и носач к-т за мост двигателен 6198

6198 01.02.01/02