Описание на продукта:

Мост двигателен к-т 6198 за Рекорд 2 ДВ1792

6198.10 00.00.00-05