Описание на продукта:

Мост двигателен к-т 6199 4t.

6199.10 00.00.00-13