Описание на продукта:

Ос за мост двигателен 6198

6198 01.02.03