Описание на продукта:

Уплътнител / гарнитура полувал кожух, мост двигателен Рекорд 2 ДВ1792

6199 01.00.07