Описание на продукта:

Шайба мост двигателен 6198

6198 02.00.08