Описание на продукта:

Шайба опорна за за мост двигателен 6198

6198 01.02.05