Описание на продукта:

Шайба осигурителна 72, мост двигателен Рекорд 2 ДВ1792

6199 01.00.17/БДС 1977-75