Описание на продукта:

Главина, мост управляем електрокар платформен ЕП011/006

4914 00.01.01