Код: 10-01072 Категория:

Описание на продукта:

КБРЧ (Комплект Бързоизносващи се Резервни Части) за ГСЦ19.05, с клапан