Код: 10-01182 Категория:

Описание на продукта:

Щуцер / нипел за КСЦД25 елкетрокар ЕВ687

687.33.2 03.00.01