Описание на продукта:

Диск гладък 510mm (дискова брана) oтвор 36x36mm, G=5mm