Описание на продукта:

Диск гладък 560mm (дискова брана), отвор 36x36mm, G = 5 mm