Описание на продукта:

Диск гладък 610mm (дискова брана) oтвор 40x40mm, G = 5 mm