Описание на продукта:

Колело 4.00×10, главината – линия