Описание на продукта:

Ножче косачки Полски – 41x94x3mm, Ф 19mm

22180037